• Ciència_

    Recerca de membres dèbils a Cepheus OB3 mitjançant fotometria CCD

    Ofereixo aquí la versió final i completa de la meva tesina, memòria que vindria a ser equivalent als treballs de finalització de màster (TFM) d’avui dia. Malgrat la seva edat, aquest producte encara té sentit i utilitat, tant des del punt de vista científic com considerat com a obra de divulgació o manual de fotometria amb CCD. Començant pel segon argument, el fet que la memòria estigui el·laborada en català va convertir-la en el primer text disponible en aquesta llengua sobre tractament d’imatges astronòmiques amb CCD. Tant la directora Carme Jordi com jo vam fer un esforç conscient de normalització lingüística amb un resultat que encara considero valuós. D’altra banda,…