Traduccions al català

David Galadí Enríquez ha traduït al català:

La frontera del cel, de Roberto Trotta (Institució Alfons el Magnànim)