LIB,  Llibres

La frontera del cel

Un llibre de divulgació de l’astronomia fet amb menys de mil paraules? Eixe és el repte que va plantejar-se l’autor de The Edge of the Sky, Roberto Trotta, en llengua anglesa (Basik Books, 2014). Vicent J. Martínez, director de la col·lecció Urània per a la Institució Alfons el Magnànim, va pensar que seria un experiment interessant fer-ne una versió en valencià i, considerant que per a una acció com aquesta caldrien coneixements no només de les llengües implicades, sinó també d’astronomia i computació, va proposar la meua participació en el projecte.

Efectivament, per a versionar creacions terminològiques com ara star-crowd, o far-seer, convé un bon coneixement del context científic de les explicacions. D’altra banda, la necessitat de limitar el nombre de paraules utilitzades requeria dur-ne el control, la qual cosa vaig organitzar amb programes de recompte i classificació de mots a partir dels fitxers digitals de la traducció. En no ser parlant nadiu de valencià, l’ajut d’Ofèlia Sanmartín Bono des de la Fundació va garantir un resultat òptim i adaptat a les peculiaritats del valencià, donat que la variant idiomàtica amb què jo estic més familiaritzat s’apropa més aviat als dialectes centrals de la llengua.

Part del codi utilitzat per a controlar la llista de paraules utilitzades

En fer la traducció va caldre adaptar un poc el criteri per a comptar paraules respecte de l’edició original en anglès, per tal d’acostar-lo als trets del valencià. Per exemple, versions d’adjectius (singulars o plurals, masculins o femenins) compten com només una paraula. Una cosa semblant passa amb els verbs (soc, érem, siga o he sigut, per exemple, compten tots com a ser). Paraules derivades molt senzilles, com ara els diminutius o els adverbis acabats en -ment, tampoc no compten a banda (en lloc de segurament, hi trobaràs segur). Amb aquestes idees presents, i sobre una primera llista preparada per Josep Lacreu Cuesta (Acadèmia Valenciana de la Llengua), finalment aquest llibre far servir una llista de menys de mil (exactament, set-centes vint), i que es troben entre les més freqüents de la llengua. Si teniu interès, podeu descarregar la lista des d’aquest enllaç.

El resultat final és un llibre elemental sobre astronomia i cosmologia on en lloc de telescopis hi ha ulls per a lluny, no es parla de galàxies sinó de munts d’estrelles, i es fa referència a l’Univers com a Tot-el-que-hi-ha, tot a través de les aventures d’una jove astrònoma dedicada a la cosmologia observacional.

La frontera del cel: tot allò que cal saber sobre Tot-el-que-hi-ha
Roberto Trotta, traducció al valencià per David Galadí Enríquez, revisió d’Ofèlia Sanmartín Bono. Il·lustracions de Laura Pérez. Institució Alfons el Magnànim (2020)

ISBN 978-84-7822-842-3

https://www.alfonselmagnanim.net/es/libro/la-frontera-del-cel_114027/