Educació

Curs «Astronomia del Sistema Solar i astrofísica», any 1996

Recuperem avui del bagul dels records els apunts del curs «Astronomia del Sistema Solar i astrofísica», una activitat de formació permanent adreçada a professorat d’ensenyament secundari de l’àrea de ciències. Es va impartir a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya entre l’onze d’abril i el tretze de maig del 1996.

Es tracta d’una versió modificada d’un curs semblant impartit a la mateixa institució l’any anterior. No val la pena penjar els apunts de tots dos cursos, atès que són molt semblants.

Vam impartir el curs Ricard Asiain García (Universitat de Barcelona), Rosa Maria Ros Ferré (Universitat Politècnica de Catalunya) i jo mateix (David Galadí Enríquez, UB).

Aquest document pdf inclou la part dels apunts corresponent a les sessions impartides per en Ricard i en David. Malauradament, no disposo de les figures de la part d’en Ricard, de manera que el pdf mostra buides les il·lustracions de tota la secció d’astrofísica. Jo vaig encarregar-me de les sessions d’introducció i sobre el Sistema Solar.

Cal tenir present quan va impartir-se el curs a l’hora de fer servir actualment (any 2021) el seus apunts: Plutó encara hi constava com a planeta i hi ha altres detalls que requeririen revisió, però m’he estimat més de distribuir el material tal qual era, amb l’esperança que pugui ser útil, i crec que ho és. Tampoc no he fet cap relectura per tal de corregir errades de mecanografia o d’ortografia o llenguatge, que certament hi són.

Els arxius pdf de les il·lustracions de la meva part estan disponibles en aquest enllaç en forma de fitxer comprimit.

És curiós el camí que segueixen els productes intel·lectuals que acumulem amb el pas del temps. La meva part d’aquest curs està basada, de vegades de manera literal, sobre els primers esborranys dels meus capítols per al llibre La kosmo kaj ni, escrit originalment en esperanto i que va ser publicat bastant després d’impartir aquest seguit de cursos a l’ICE de la UPC. Tot i que, en rigor, aquest material va fer-se públic (encara que al cercle restringit d’assistents als cursos) abans que La kosmo kaj ni, en realitat molt bona part del text de la meva part és una traducció al català d’allò que vaig escriure inicialment en esperanto. També cal dir que les figures de la meva part, fetes totes elles a mà per mi mateix, són en realitat adaptacions al català de les il·lustracions preparades per al projecte de llibre en esperanto.

El mateix material, tant textual com gràfic, ha estat molt útil per a altres cursos, seminaris i publicacions, per als quals n’he fet versions en llengua castellana. També esdevé que part d’aquestes figures van servir de base per a un grapat de les que es van incloure a la primera edició (2001) del llibre en castellà Astronomía general teórica y práctica, d’Ediciones Omega, amb Jordi Gutiérrez Cabello. Fins i tot és cert que bastants figures de les que he preparades per a la segona edició d’aquest mateix llibre (que hauria d’aparèixer molt aviat amb Akal Editores) estan basades en les que s’inclouen en aquests apunts. Llarg recorregut, des del traçat amb tinta i a mà, amb text en esperanto, fins un llibre editat en l’era digital, passant per reencarnacions intermitges en diferents formats i llengües.

Gaudiu d’aquests productes i feu-ne l’ús que considereu oportú, tant del text com dels dibuixos, tot fent esment de la font, com manen els bons costums.

«Astronomia del Sistema Solar i astrofísica», apunts per al curs de formació permanent de professorat de secundària impartit l’any 1996. Capítols de David Galadí Enríquez i Ricard Asiain García.

Fitxer comprimit (zip) amb les il·lustracions dels capítols de David Galadí Enríquez, en format pdf.