LIB,  Llibres

Astronomia fonamental

  Astronomia fonamental és un llibre de text d’iniciació a l’astrofísica, adequat per a cursos inicials de graus de ciències. També pot resultar interessant per a entusiastes de l’astronomia no professional que posseeixin coneixements matemàtics i físics al nivell de batxillerat. Els autors són Vicent J. Martínez, Joan Antoni Miralles, Enric Marco i David Galadí Enríquez. L’obra abasta nou capítols que tracten els continguts següents: objectius i història de l’astronomia, astronomia esfèrica, mecànica celeste, el Sistema Solar, la radiació i el seu esdtudi en astrofísica, física estel·lar, astronomia galàctica, astronomia extragalàctica, cosmologia.

Aquesta versió en llengua catalana (variant valenciana) és l’original. Cal dir que també existeix una versió en castellà  (amb el títol Astronomía fundamental), i que David Galadí Enríquez va participar, amb Dulcinea Otero Piñeiro, a la seva traducció.

Astronomia fonamental ha necessitat dues edicions en paper fins ara, i també està disponible en versió electrònica.

Astronomia fonamental
ISBN 978-84-370-6896-1
https://puv.uv.es/libro/astronomia-fonamental-2a-edicio.html – 2008
Llibre de text d’astrofísica general en llengua catalana (variant valenciana) orientat a l’alumnat de primers cursos de graus de ciències. Servei de Publicacions de la Universitat de València. Llista de coautors: Vicent J. Martínez; Enric Marco; Joan A. Miralles; David Galadí Enríquez. Dues edicions.